Om Murmester Lindgren

Firmaet Murmester Frode Lindgren ble etablert i 1987. Da hadde grunnleggeren Frode Lindgren allerede holdt på som murer siden 1970. Nå er vi 32 personer,  3 av disse Mester, som bruker vår kompetanse for å gjøre private og offentlige bygg funksjonelle og pene.

Vi er en blid og hjelpsom gjeng, som leverer god kvalitet og god service.

 

Kompetanse

Murmester Lindgren AS er en del av Håndverksgruppen AS. Håndverksgruppen AS er et konsern bestående av lokale håndverksbedrifter i Norge, Sverige og Danmark.
Vi leverer alt av overflatetjenester som mur, gulv, flis og maling. Med kvalitet og bærekraft som høyeste prioritet forsøker vi å endre en bransje

Les mer på Håndverksgruppen – Norges ledende konsern innen overflater (handverksgruppen.com)

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

Et mesterbrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap. I tillegg til å ha svennebrev og dokumentert praksis, har en mester videreutdannelse innen både økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Denne kompetansen formidles videre innad i bedriften, og vil derfor prege alt arbeid en mesterbedrift utfører.

  • Du får ikke mesterbrev som takk for lang og tro tjeneste.
  • En mestertittel fortjenes – det må vises til arbeid som reflekterer både gode håndverkstradisjoner og riktig bruk av moderne teknikker.
  • En mesterbedrift bygger på ønsket om videreføring av gode håndverkstradisjoner, ikke på ønsket om kortsiktige gevinster.
  • En mesterbedrift kan derfor gi et kundeforhold som varer så lenge du selv ønsker det – ikke et forhold som blir avsluttet fordi bedriften du bruker forsvinner.

Bruk heller en mester, se etter mestermerket!

Til Mesterbrevnemda klikk her…

Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Sentral godkjenning Klikk her…

Murmester Lindgren er en miljøfyrtårnbedrift. Dette innebærer at vi kan dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

Med 4000 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt “Seriøsitet i byggenæringen” som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

Murmester Lindgren er en godkjent lærebedrift.

Norge trenger flere fagarbeidere, og vi hos Murmester Lindgren AS ser verdien i å utdanne unge mennesker. Vi har kontinuerlig lærlinger i bedriften.