Otra Amfi

Utførte tjenester

Muring av tegl – 2500 m2

Pussing av siporex – nesten 400 m2

Nærmere 80 bad

Dual Grafite flis i fellesarealer

Prosjekt avsluttet mai 2013