Kongensgate 61

Utførte tjenester

Renovering av fasade

“Rehabiliteringsarbeidet med fasaden av Kongensgate 61 mot Kronprinsensgate ble utført av firmaet Murmester Lindgren AS.

Fremdrift og kommunikasjon har vært upåklagelig og restaureringsarbeidet bærer preg av yrkesstolthet”
Annelise Gjedrem