Torvet Parkeringshus

Utførte tjenester

Muring av leca trappeoppganger.

Flisearbeid i trappeoppganger

Arbeidet utført for Veidekke Entreprenør AS