Vesterøya 80

Utførte tjenester

Hus murt opp i leca, pusset med fiberpuss.